Vývoj aplikací na klíč

  • Analýza potřeb uživatelů.
  • Rámcové zadání (aplikace jako prostředek k dosažení určitých cílů).
  • Zachycení analýzy a technické dokumentace v CASE systému (např. MS Visio 2003).
  • Optimalizace objektového modelu, ověření integrity.
  • Programování (.Net, PHP, JQuery).
  • Finalizace dokumentace.
  • Testování a zkušební provoz.
  • Údržba systému, technická podpora nebo provoz (plný outsourcing).

© LE CLAVERA, s.r.o. 2019