E-learning

Pod pojmem e‑learning se skrývá vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, distribuci studijního obsahu a komunikaci mezi lektorem a účastníky. Vaši zaměstnanci mohou absolvovat školení, aniž by opustili firmu, což šetří jejich čas i náklady například na dopravu.

Výuka je interaktivní, což posiluje motivaci účastníků a umožňuje jim vhodně vstřebávat poznatky a dovednosti, využitelné v  praxi.

  • Nabízíme komplexní e-learningová řešení

Díky dlouhodobé spolupráci s řadou významných klientů máme dostatek zkušeností a provozních kapacit na vytvoření jakkoli náročného e‑learnigového řešení. 

Pomůžeme vám:

  • analyzovat firemní prostředí a vaše konkrétní požadavky v oblasti (elektronického) vzdělávání,
  • zavést e‑learning jako nástroj efektivního vzdělávání.
  • vytvoříme speciální e‑learningové kurzy na míru,
  • zajistíme  e‑learningová školení,
  • budeme poskytovat průběžnou podporu procesu vzdělání.

© LE CLAVERA, s.r.o. 2019