IT bezpečnost

Konzultační činnost

  • Posouzení stavu informační bezpečnosti.
  • Posouzení vyspělosti organizace z hlediska informační bezpečnosti.
  • Návrh programů ošetření rizik.
  • Penetrační testování.

Zpracování řídící dokumentace

  • Vytvoření strategie a politiky řízení informační bezpečnosti.
  • Implementace organizace a procesů řízení informační bezpečnosti.
  • Zajištění shody s požadavky a doporučeními ITIL, CobIT, BS 25999, řadou ISO 27000.

© LE CLAVERA, s.r.o. 2019